Spenden August 2017


Datum Betrag Von Aktion An
01.08.2017 25,- € Notfallfonds Patenkater Mr. Mato
01.08.2017 25,- € Notfallfonds Patenkatze Phillis
01.08.2017 40,- € Notfallfonds Patenkatzen Joei und Emmi
01.08.2017 25,- € Notfallfonds Patenkater Opa
01.08.2017 20,- € Dauerauftrags Aktion Svetlana
01.08.2017 50,- € Notfallfonds Svetlana
02.08.2017 50,- € Notfallfonds Pferdefutterhilfe Anja B.
05.08.2017 50,- € Notfallfonds TARechnung Kater Crisu
08.08.2017 70,- € Notfallfonds TARechnung Michelle P.
14.08.2017 60,- € Notfallfonds TARechnung Inge T.
Gesamt: 415,- Euro